Firmamızda kalite, sadece müşteriye sunulan ürünün şartnamelere uygunluğu değil; fiyat, uzun süreli ve güvenli kullanma, yeni taleplere hızlı cevap verme duyarlılığı ve teslim süresi, satış sonrası hizmetler, beşeri ilişkiler gibi muhtelif müşteri beklentilerinin tümünün tatminini ifade eden bir kavram olarak algılanmaktadır. Kalite politikamız çok yönlü müşteri ve ilgili tarafların beklentilerini en ekonomik, çevreye zarar vermeden, en hızlı şekilde ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda karşılamak, uygulanabilir şartları gözetmek ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için bütün çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamaktır. Yukarıda yazılı olan tüm faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli kaynakları temin edeceğimizi, sosyal çevrenin çevre bilincini arttırarak ve topluma saygı anlayışında üretimlerimizi sürdüreceğimizi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, Bu verilerden hedefler üretmeyi, Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı, Taahhüt ederiz.